Направи си сам

В края на 1968 година един млад американски мечтател на име Стюарт Бранд, работейки съвместно с приятелите и семейството си, публикува първото издание на „Каталог на цялата Земя” – един от първите сборници, насочени към развиването на „Направи си сам“ културата в САЩ. В каталога присъстват специализирани инструменти – дърводелски и дюлгерски, градинарски, заваръчно оборудване, триони, дори било отразено началото на персоналните компютри. С появата си този каталог насърчил голямата вълна на експериментализма и разчупването на конвенционалните рамки в края на 60-те години.

„Направи си сам“ (или „Do it yourself – DIY“) е понятие, използвано да опише изграждането, модифицирането или възстановяването на нещо, без помощта на експерти или специалисти. Тази култура  вдъхновява направата на вещи от изхвърлени или рециклирани материи и материали, а през последните години терминът придобива и по-широк смисъл.

Защо да го правя сам?! Ето една добра причина: през 1924 година американският автомобилен пазар е пренаситен. За да поддържа темповете на потребление на автомобили, тогавашният директор на General Motors Алфред П. Слоан младши налага стандарт за подобрение на автомобилите на годишна база. Този метод цели стимулирането на потребителите да сменят автомобила си поне веднъж на две години и се нарича „планирано остаряване“.

Планираното остаряване днес е редовна практика в световното производство и предполага големи инвестиции за ежегодни промени в продукцията, което от своя страна унищожава малките играчи на пазара, които не се задържат на технологичния връх. Последици от тази философия са: дизайн забраняващ или нерентабилен за ремонт (продуктите на Apple, HTC и други), остаряване на стила – всяка година се изхвърлят милиони тонове годни дрехи, които не са „фешън“, системно остаряване (игрови конзоли, компютърни компоненти, дребна персонална електроника и други), софтуерно остаряване (операционни системи и други приложения).

Овласти се с мисъл: „Направи си сам“, като начин на живот е силно интерпретативно занимание – то може да има положително, но и отрицателно въздействие върху околната среда и икономиката, затова идеите и ресурсите следва да се осъществяват отговорно и осъзнато.
Ти си на ход!
Направи си сам!
Възможностите са безкрайни: „направи си сам“ практиките включват както избора на обществен транспорт, колоездене и ходене пеш, вместо автомобил, така и използването на торбички и контейнери за многократна употреба, ремонт и/или модифициране на продукти с цел продължителна употреба, компостиране, upcycling методи, при които нечий боклук става съкровище за други, като например: детски площадки, обезопасени с гумени плочи, направени от нарязани автомобилни гуми; къщи, направени от автомобилни гуми вместо тухли; хранилки за птици от пластмасови бутилки и т. н.
Дори това да си напълниш вода от чешмата или местен извор, вместо да купуваш бутилирана минерална вода, се разбира като „направи си сам“.