Публична лекция “Щастие и устойчиво развитие”

На 08.10.2019, вторник, от 16.30 часа в Зала “Акад. Мако Даков” на Лесотехническия университет в София се състоя публичната лекция на Йохан Далмер, експерт по политически науки и образование за устойчиво развитие на тема “Щастие и устойчиво развитие”. Йохан Далмер е създател на методологията на градските турове на КонсУмувай.

“Колко точно ми е достатъчно?” изглежда, че ще се превърне в един от ключовите въпроси за бъдещето на хората. В стремежа си към щастие и по-добър живот сме превърнали трупането на вещи в основното средство за постигане на целта. Този начин на “придобиване” на щастие обаче вреди на природата, подкопавайки по този начин качеството ни на живот. Нуждаем се от ново, по-добро разбиране на това какво ни прави щастливи и каква е връзката му с устойчивото развитие. Лекцията представи в резюме докторската дисертация на Йохан Далмер, като обърна внимание на стремежа към консуматорство и негативното въздействие върху околната среда и връзката им с образованието.

Лекцията бе последвана от дискусия с публиката на английски език.

Събитието бе организирано в партньорство с Факултета по екология и ландшафтна архитектура и кръжок „Екология, опазване и възстановяване на околната среда“ на Лесотехническия университет, София.

Гледайте запис от лекцията тук: