Стани водещ на образователни турове за отговорно потребление

Чувал ли си, че освен на четирите си географски посоки, светът се дели икономически на Глобален Север и Глобален Юг?

Мислиш ли, че рекламите създават непостижима представа за щастие?

Знаеш ли кой всъщност изхранва света – големите вериги или малките семейни ферми?

Чудиш ли се каква е връзката между обезлесявнето на горите и месото, което ядем?

Наясно ли си, че храната, която изхвърляме, заема близо 30% от земеделската земя в света или площ с размерите на Китай?

Чувал ли си, че децата работници, заети в текстилната и подобни индустрии, в света се равняват на 250 милиона – половината от населението на Европейския съюз?

Имаш ли чувството, че трябва непрекъснато да консумираш, за да си “в крак с времето”?

А мислиш ли, че с парите, с които пазаруваш, гласуваш за съществуването на определени стоки, за сметка на други?

Замислял ли си се кои са истинските ти потребности и намирал ли си ги някога на рафта в магазина?

Чудил ли си се как можеш да допринесеш за устойчивостта и информираността на своята общност?

Ако тези въпроси те замислят и вълнуват и искаш да научиш повече за тях;

– ако желаеш да развиваш своите способности за работа с хора и да придобиеш практически умения, свързани с образованието, екологията и човешките права;

– и ако искаш да се обучиш в иновативната методология на градските турове за отговорно потребление, запиши се за предстоящото обучение на КонсУмувай на 09-10 ноември 2019 г. и стани наш доброволец.

КонсУмувай е проект, в който игра, наука и изкуство се преплитат, за да изследваме взаимоотношения и алтернативи в съвременния консуматорски начин на живот. Заедно ще учим, дискутираме и творим в сферaта на неформалното образование, градското градинарство и устойчивото развитие.

Максимален брой участници: 16 души.
Мейл за записване: alexandra@ecocentric-bg.org
Проектът включва участието на доброволците в два международни обмена на английски език – в София, България за периода 29.03. – 04.04.2020 г. и в Люнебург, Германия, за периода 31.08. – 06.09.2020 г.