Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ecocentr/konsumuvai.org/wp-includes/post-template.php on line 284

За проекта

Фондация „Екоцентрик” стартира образователен интерактивен проект, насочен към младежи в гимназиална възраст, в шест града от Западна България. „КонсУмувай” се фокусира върху разумното потребление в динамично променящите се глобални условия за живот, като обученията ще се провеждат на открито под формата на градски обиколки в София, Враца, Ловеч, Пловдив, Благоевград и Пазарджик.

Темите на „КонсУмувай” са от ежедневен характер и винаги актуални: храна, кафе, облекло, козметика, транспорт, електронни джаджи. Туровете ще бъдат провеждани от предварително обучени доброволци и ще дават добри примери за справедлива търговия и отговорна консумация от социална, екологична и икономическа гледна точка. Целта е обучението да стимулира участниците да изградят разумно потребителско поведение, да мислят критично, да търсят алтернативи. Фондация „Екоцентрик” ще работи в сътрудничество с гимназиите от шестте града за това формалното и неформалното образование да се допълват при възпитаването на активни граждани на бъдещето.

През март 2015 „КонсУмувай” ще стартира активно с училищен конкурс, в който могат да се включат гимназиални ученици от градовете по проекта.

Проектът е финансиран от Германската фондация за околна среда – DBU (Deutsche Bundesstiftung Umwelt) и ще бъде осъществен в рамките на 18 месеца в партньорство с германската организация Сдружение BUNDjugend.