Икономика на споделянето

Вие се нуждаете от дупката в стената, а не от бормашината. Защо тогава да купувате бормашина за една единствена дупка?
„Икономика на споделянето“ е модел на пазарно поведение, съществуващ и проявяващ се под различни форми от древни времена. Понастоящем, онлайн технологиите са предпоставката, която значително улеснява процеса на споделяне, увеличава неговия мащаб и добавя известна сигурност. Всички тези предимства, в комбинация с натрупаната умора от консуматорския начин на живот в Западния свят, водят до създаване на десетки сайтове за споделяне на движимо и недвижимо имущество, знания, умения, свободно време, автомобилни превози и още много неща.

Най-общо, споделената икономика обхваща 4 основни групи процеси и взаимоотношения.
Рециркулация на стоки – това е процес, при който се опосредства размяната на стоки, които са непотребни за едни, но биха донесли ползи за други. Такива стоки могат да бъдат: дрехи, обувки, книги, посуда, обзавеждане и всякакви други битови стоки.
Увеличаване използването на дълготрайните активи – свързва се с размяната и заемането на стоки с по-дълъг живот, каквито са движимото и недвижимо имущество. Защо да харчите пари за хотел, когато можете да наемете временно апартамента на местен жител чрез уеб платформата Airbnb или да намерите местен жител в Каучсърфинг (Couchsurfing), който желае да ви посрещне безплатно? Пример за споделяне на активи е и наемането на автомобил под наем през фирми (Rent-a-car), както и организирането на групово пътуване до различни далечни или по-близки дестинации.

Обмен на услуги – потребителите споделят услуги или умения посредством сайтове (TaskRabbit, Fiverr Gigwalk, SkillShare, Peer-to-Peer University) – дизайн на сайт; косене на ливада; онлайн уроци, които целят да изместят традиционните образователни институции и да демократизират достъпа до знания и умения. В България не са известни официални платформи, където подобен тип размяна може да се осъществи, но въпреки това, в малките населени места този тип общуване е широко застъпен, отчасти защото хората се познават добре един друг.

Споделяне на производствени активи – включва обмен на активи или пространства, целящи улесняване на производството, а не на консумацията. Кооперациите са историческият формат на този тип взаимоотношения. Съвременните форми за такъв тип споделяне включват makerspaces – общности от различни професионалисти, които осигуряват споделени инструменти, както и споделени общи работни пространства, работещи примери за каквито има в България. Споделените работни пространства са истински хит, особено сред хората на свободна практика, работещите от вкъщи или ангажираните с онлайн и дистанционни дейности.

Появата на P2P общества, които споделят стоки, пространство и трудови услуги може да бъде в основата на нов модел на домакинствата, в които хората са по-малко зависими от работодателите и по-способни да разнообразят достъпа си до доходи, стоки и услуги. Тези общества, обаче, са силно застрашени на някакъв етап да бъдат узурпирани от дейността и репутацията на големите бизнес платформи, които целят печалба, използвайки актуалната тенденция, основана на обществена, социална и екоангажираност.
Ти си на ход!
Споделяй! Сплотената общност, общуването и споделянето са номер едно причина за дълъг и щастлив живот. Питай учените!