ЛТУ – София

Екоцентрична образователна градина на Лесотехнически университет, гр. София

Разкажете ни накратко за вашата образователна градинка – Къде се намира? Кой и как взе участие в нейното планиране, дизайн и създаване? Какви растения отглеждате в нея? По какъв начин се включиха децата и местната общност в създаването и отглеждането на градинката? По какъв начин градинката спомага за развитие на умения за устойчив и природосъобразен начин на живот? Каква „реколта“ засадихте и отглеждате в градинката и в хората, които я създадоха?

Участието в конкурса даде възможност за нашите студенти да участват в реален работен процес, прилагайки принципите на устойчивото развитие на екоситемите в градското градинарство. Благодарение на реализирането на образователната градина студентите придобиха опит и нови знания в областта. Реализирането на проектното предложение спомогна за повишаване на осведомеността и знанията на преподаватели, служители, студенти и кандидат-студенти относно устойчивото градинарство, пермакултурата и опазване на околната среда. Образователната градина се реализира на територията на дворното пространство на Лесотехнически университет (ЛТУ) . В нейното проектиране и изграждане взеха участие студенти от специалности: Екология и опазване на околната среда (ЕООС) и Ландшафтна архитектура (ЛА) , както и преподаватели от ЛТУ.
Реализирането на градината беше от полза за преподаватели, служители, студенти и посетители на университета. Процесът на проектиране на такъв тип градски градини, както и изграждането им даде възможност за работа в реална среда, мотивация за развитие, придобиване на опит, нови зная и нов поглед в приложението на ландшафтната архитектура. Изгради отговорност към околната среда в студените на университета и създаде възможност за създаването на нови контакти между хора със сходни възгледи и интереси. Градината създаде хармонична атмосфера за служители и посетители на университета, показвайки възможностите и ползите от реализирането на подобен тип градини в градска среда. Тя е подходящ обект за провеждане на практически обучения  по дисциплини в специалност ЛА и ЕООС.

********************

Образователните екоцентрични градини се реализират в рамките на проект “ЕкоНа”, осъществяващ се между Фондация Екоцентрик и немската организация JANUN e.V. , с финансовата помощ на Германската федерална фондация по околна среда Deutsche Bundesstiftung Umwelt

DBU
janunlogo-schrift-nur-janun-und-logo-rgb
ecocentric_en