Сдружение „СФЕРИ“ – София

Сдружение „Сфери“ (Градина за градско граинарство О`беля), Екоцентрична образователна градина – мандала

Разкажете ни накратко за вашата образователна градинка – Къде се намира? Кой и как взе участие в нейното планиране, дизайн и създаване? Какви растения отглеждате в нея? По какъв начин се включиха децата и местната общност в създаването и отглеждането на градинката? По какъв начин градинката спомага за развитие на умения за устойчив и природосъобразен начин на живот? Каква „реколта“ засадихте и отглеждате в градинката и в хората, които я създадоха?

Екозентричната образователна градина – мандала, се намира в Градина О`беля и в нея взеха участие 8 деца, 5 възрастни, като имаше и някои други спорадични участници. Дизайна е създаден от Симона и Иван, като формата на самата градина е мандала – слънце. Децата и другите участници, собственоръчно отгледахме разсад от различни стари сортове домати, краставици, чушки, манголд, салата, феи, закупен такъв от кейл и рукола, като все още работим по подготовка на леглата и засаждането предстои тези дни. Всички взеха участие в изграждането на градината – мандала, с шлайфане и рязане на дъските, импрегниране, косене на тревата, скоро запълването на леглата тип лазаня и засаждане на разсада ни.

Какво превръща вашата градинка в Екоцентрична? По какъв начин в нея се реализират принципите за устойчив начин на живот? Как нейното създаване и обгрижване могат да променят и обогатят съзнанието и поведението на вашите ученици и хората от местната общност?

Екоцентричната образователна градина- мандала е изградена на принципите на Пермакултурата и спазваме етиките заложени в нея. Градината има освен образователен аспект има и демонсстрационен такъв. Например, някои хора, които минават покрай градината виждат, че какво правим и разпитват защо и по този начин им се дава друга перспектива. Например с мулчирането – някои хора, нямат понятие за това и защо се прави. Подготвяме информативни табели, с основни приоми в Пермакултурата, за да се разпространяват принципите заложени в тази система. Взаимовръзките в цялата градина, като какви материали използваме, как и до какво засаждаме дадено растение, отговарят на човешките взаимоотношения също, като това помага на децата да си дадат сметка за взаимоотношенията помежду им, както с внимание един към друг, така и с всичко заобикалящо.

******************

Образователните екоцентрични градини се реализират в рамките на проект “ЕкоНа”, осъществяващ се между Фондация Екоцентрик и немската организация JANUN e.V. , с финансовата помощ на Германската федерална фондация по околна среда Deutsche Bundesstiftung Umwelt

DBU
janunlogo-schrift-nur-janun-und-logo-rgb
ecocentric_en