81. Иновативно СУ „Виктор Юго“

81. Иновативно СУ „Виктор Юго“ – гр. София, екоцентрична градина: Градинка на радостта

Разкажете ни накратко за вашата образователна градинка – Къде се намира? Кой и как взе участие в нейното планиране, дизайн и създаване? Какви растения отглеждате в нея? По какъв начин се включиха децата и местната общност в създаването и отглеждането на градинката? По какъв начин градинката спомага за развитие на умения за устойчив и природосъобразен начин на живот? Каква „реколта“ засадихте и отглеждате в градинката и в хората, които я създадоха?

Градинката се намира в двора на училището. Дизайнът на градинката изработиха ландш. арх. Десислав Евлогиев и ландш. арх. Стойка Русева – родители на моя ученичка. В създаването на градинката участваха над 30 родители на ученици от 1.ж клас на 81.ИСУ, родители и учители на други класове от начален етап, граждани, живеещи в жилищните блокове около училището. В Градинката на радостта отглеждаме 22 вида билки и подправки.

Какво превръща вашата градинка в Екоцентрична? По какъв начин в нея се реализират принципите за устойчив начин на живот? Как нейното създаване и обгрижване могат да променят и обогатят съзнанието и поведението на вашите ученици и хората от местната общност?

Градинката на радостта е създадена, чрез прилагане на принципите за устойчиво развитие на екосистемите. В нея отглеждаме билки и подправки по природни методи с органично чисти материали. Тя служи като о0разователен инструмент за обогатяване на знанията на децата, както и за ангажиране на максшмален брой заинтересовани лица. Градинката на радостта е нагледна демонстрация за устойчиво и екосъобразно градинарство.

*********************

Образователните екоцентрични градини се реализират в рамките на проект “ЕкоНа”, осъществяващ се между Фондация Екоцентрик и немската организация JANUN e.V. , с финансовата помощ на Германската федерална фондация по околна среда Deutsche Bundesstiftung Umwelt

DBU
janunlogo-schrift-nur-janun-und-logo-rgb
ecocentric_en