За проекта

През 2015 година в партньорство с BundJugend, Германия, Фондация „Екоцентрик” стартира „КонсУмувай” – образователен интерактивен проект, насочен към младежи в гимназиална възраст. „КонсУмувай” се фокусира върху разумното потребление в динамично променящите се глобални условия за живот, а методът е иновативен – образователни градски турове на открито.

Темите на „КонсУмувай” са от ежедневен характер и винаги актуални: храна, кафе, облекло, козметика, транспорт, електронни джаджи и дават добри примери за справедлива търговия и отговорна консумация от социална, екологична и икономическа гледна точка. Целта е обучението да стимулира участниците да изградят разумно потребителско поведение, да мислят критично, да търсят алтернативи.

През 2019 година проектът продължава с темата за хранителната устойчивост и независимост. Наши партньори този път са Janun, Германия, а КонсУмувай: Х като храна ще продължи до август 2021 г., като освен с градските турове, посланието на инициативата ще се разпространява и чрез изкуство и наука в серия образователни събития.

Проектът е финансиран от Германската фондация за околна среда – DBU (Deutsche Bundesstiftung Umwelt).