Конкурс

Победителите в Конкурса за екоцентрични образователни градинки

Вече са известни победителите в конкурса за малки проекти за екоцентрична образователна градинка!

Получихме 58 кандидатури от цяла България от училища, гимназии, читалища и неправителствени организации и бяхме много радостни да видим, че има голям интерес именно към подобни инициативи. 

Щастливи сме да споделим и че благодарение на ежегодното ни сътрудничество с проекта „Достъп до добра храна“, имаме възможност да подкрепим повече от 10 участници в конкурса.

След внимателно преглеждане и дълго обсъждане на всички кандидати избрахме следните победители:

 

 1. Детска градина „Детски свят”, гр. Враца
 2. Детска градина №90 „Веса Паспалеева“, район „Надежда“, гр.София
 3. Сдружение „СФЕРИ”, гр. София
 4. Средно училище „Панайот Волов“ гр. Шумен
 5. ИНОВАТИВНО 81. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “ ВИКТОР ЮГО”, гр. София
 6. Професионална гимназия“Петър Парчевич”, гр. Раковски
 7. Детска градина „Калина”, гр. Сливен
 8. Лесотехнически университет, гр. София
 9. Основно училище „Св. Климент Охридски”, гр. Бяла Слатина
 10. Професионална земеделска гимназия „Добруджа“, гр. Силистра
 11. Народно Читалище “Напредък-1903”, с. Ветринци
 12. Средно училище „Св.св.Кирил и Методий”, гр.Димово
 13. Средно училище „Христо Ботев”, гр. Козлодуй
 14. Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм, гр. Казанлък
 15. ДГ № 3″ ЗОРНИЦА”, гр. Хасково

Честито на печелившите и нямаме търпение да сътворим екоцентричните образователни градинки заедно!

Ще се свържем в рамките на следващата седмица с всички победители с информация за предстоящите стъпки в Конкурса. 

 

ПОКАНА за участие

Конкурс за малки проекти за създаване на образователни екоцентрични градинки

Конкурс за малки проекти за създаване на образователни екоцентрични градинки е част от проект “КонсУмувай: Х като храна” на Фондация ЕкоЦентрик и немската организация JANUN и се финансира от Германската фондация за околна среда (DBU). Реализира се благодарение на експертната подкрепа на Фондация „ЗАЕДНО – общуване за подкрепа и развитие“ и с партньорството на Хранкооп и Сдружение “Натуралистично”.

Образователната екоцентрична градинка представя нагледно хармоничната връзка на човека с природата. Тя ни учи, че хората са част от природата и нейните цикли, поради което да бъдем отговорни към средата, в която живеем и да се грижим за живота в нея, означава да уважаваме себе си и своето място в света. Създавайки екоцентрична градинка, ние всички се учим как да работим заедно с природата, изучавайки и прилагайки принципите за устойчиво развитие на екосистемите. С други думи, образователната екоцентрична градинка е градина, в която отглеждаме растения по природни методи с органично чисти материали, с уважение към земята, флората и здравето на хората. Същевременно, градинката служи като образователен инструмент, като при изграждането ѝ ангажираме максимален брой заинтересовани лица (ученици, родители, служители и други), а след като е готова тя е нагледна демонстрация за устойчиво и екосъобразно градинарство.

ДОПУСТИМИ участници в конкурса са детски градини, училища, университети, читалища, неправителствени организации, които разполагат с пространство за създаване и поддържане на образователна градинка.

ПРЕДИМСТВА за участниците

 • Мотивация за участие.
 • Опит и добри практики в областта на екологичното и неформалното образование.
 • Готовност за участие в он-лайн (zoom) обучителен семинар и серия от подкрепящи лекции и консултации.
 • Желание за научаване, развитие и интегриране на нови педагогически методи и подходи в преподавателската работата.
 • Готовност за обмен на знания, опит и ресурси.
 • Готовност за популяризиране на проекта сред местните медии и сред други образователни институции.

ВРЕМЕВА РАМКА за КАНДИДАТСТВАНЕ и ИЗПЪЛНЕНИЕ на проект

 • Изпращане на ФОРМУЛЯР ЗА УЧАСТИЕ – до 30.09.2020 г.
 • Обявяване на РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ КОНКУРСА – до 15.10.2020 г. на страницата на http://konsumuvai.org. Организаторите си запазват правото да се свържат единствено с одобрените участници.
 • Подписване на ДОГОВОР ЗА ФИНАНСИРАНЕ – до 22.10.2020 г.
 • Предоставяне на ОБУЧИТЕЛНИ РЕСУРСИ ЗА САМОПОДГОТОВКА от организаторите – до 22.10.2020 г.
 • Участие на 1-2 човека от екипа в он-лайн обучителен семинар – 29.10.2020 г.
 • Период за ИЗПЪЛНЕНИЕ на проекта – от 01.11.2020 г. до 30.06.2021 г.
 • Срок за ОТЧИТАНЕ – до 15.07.2021 г.

ПОДКРЕПА за реализиране на проектите

 • Финансова подкрепа до 500 лева, която включва фиксирани разходи за материали, необходими за изграждане и развитие на образователна градинка съгласно одобрен бюджет.
 • Предоставяне на специализирано онлайн обучение и текуща подкрепа.
 • Предоставяне на обучителни ресурси за изграждане и поддържане на екоцентрична градинка и обучителни дейности за отговорно потребление.
 • Подкрепа при планиране, създаване и отглеждане на екоцентрична градинка с използване на природни и органично чисти материали.
 • Грамота за образователната организация и членство в Солидарна мрежа на вкусните градинки. Удостоверение за участие.

АНГАЖИМЕНТИ на победителите в конкурса

 • Предварителна самоподготовка по предоставени обучителни ресурси.
 • Активно участие в онлайн обучение на 29.10.2020 и консултации от ноември, 2020 г. до март, 2021 г.
 • Редовна комуникация с екипа на Конкурса и обмен с участниците.
 • Екологосъобразно изграждане и грижа за образователната екоцентрична градинка – засаждане, поливане, събиране на реколтата.
 • Ангажиране в проекта на поне 20 участника – учители, обучители, родители и деца.
 • Провеждане на образователни занимания в градинката.
 • Изготвяне на клип от снимки или видео, което представя работата по развитие на градинката – от началния етап до крайния резултат.
 • Изготвяне на заключителен доклад и на финансов отчет на проекта.

За въпроси и информация: konsumuvai@gmail.com