КонсУмувай на Младежки фестивал За Земята

На 14 март 2015 г. фондация „Екоцентрик” участва в първия Младежки фестивал „За Земята”, посветен на опазването на природата и добрите идеи, които ни помагат да правим живота си по-зелен. ЕкоЦентрик представи своя проект „КонсУмувай” – образователен интерактивен проект, насочен към младежи в гимназиална възраст. Проектът стартира активно от есента на 2015 г. и се фокусира върху разумното потребление в динамично променящите се глобални условия за живот, като обученията ще се провеждат на открито под формата на градски обиколки в София, Враца, Ловеч, Пловдив, Благоевград и Пазарджик.

По време на младежкия фестивал бе представена концепцията на КонсУмувай,  темите на инициативата. партньорската и финансиращата организация. Публиката, заедно с екипа на ЕкоЦентрик, участва в ролева играха, която ги замисли за производството, произхода и предлагането на шоколад. Сред засегнатите въпроси бяха тези за справедливата търговия, експлоатацията на детски труд и екологичните последици от съвременното отглеждане на какао. Позитивният зелен фестивал бе и първата точка, от която ЕкоЦентрик започна да набира мултипликатори: доброволци-обучители в проекта.

Проектът е финансиран от Германската фондация за околна среда – DBU (Deutsche Bundesstiftung Umwelt) и ще бъде осъществен в рамките на 18 месеца в партньорство с германската организация Сдружение BUNDjugend.

https://www.dbu.de/ http://bundjugend.de/

КонсУмувай на Младежки фестивал За Земята

P1070766 P1070774 P1070797 P1070813 P1070818