Борси за подаряване на вещи – Европейска седмица за намаляване на отпадъците 2015 г.

По случай седмата Европейска седмица за намаляване на отпадъците 2015 г. в инициативата на ЕкоЦентрик за Борса за подаряване на вещи се включиха следните градове и организации:

Град София:

РИОСВ – София, адрес гр. София 1113, Народно читалище Николай Хайтов – 1936, ул. Юрий Гагарин № 7, /кино „Изток“/, ще организират Борса за подаряване на сувенири, играчки, dvd филми, електронни самоучители и други от 23-26.11.2015 г. от 10 ч. до 12-13 ч.

 

Град Пловдив:

Община Пловдив – Район „Западен“, адрес гр. Пловдив, ул. Вечерница 1А, ет.1, в голямата зала в сградата на кметството, ще организират Борса за подаряване на на дрехи, обувки, аксесоари (чанти, бижута, шалове), книги, дребни предмети за бита.

 

Град Враца:

Клуб по екология и Ученически съвет към ПМГ „Акад. Иван Ценов“, адрес гр. Враца, бул. Демокрация 18, в двора на гимназията ще организират Борса за подаряване на вещи.

 

СОУ „Козма Тричков“, адрес гр. Враца, ул.Aнтим I № 12 ще организират Борса за подаряване на книги и DVD/CD дискове – образователни или развлекателни филми.

 

Град Перник:

Сдружение „Дай, бабо, огънче!“, адрес гр. Перник, кв. Твърди ливади, ул. Първи май 21, ще организират Борса за подаряване на детски играчки.

 

с. Мещица:

НЧ „П.К.Яворов“ 1926, адрес с. Мещица, 2353 общ. Перник, ул. Г. Димитров 40, ще организират Борса за подаряване на книги.

 

Град Видин:

Община Видин, адрес гр. Видин, Площад Бдинци 2, ще организират Борса за подаряване на учебници и учебни помагала.

 

Благодарим на всички участници и желаем позитивни и ползотворни борси!