ДГ „Веса Паспалеева“ – София

Детска градина 90 „В. Паспалеева“, гр. София, екоцентрична градина: „Моята вкусна образователна градинка“

Разкажете ни накратко за вашата образователна градинка – Къде се намира? Кой и как взе участие в нейното планиране, дизайн и създаване? Какви растения отглеждате в нея? По какъв начин се включиха децата и местната общност в създаването и отглеждането на градинката? По какъв начин градинката спомага за развитие на умения за устойчив и природосъобразен начин на живот? Каква „реколта“ засадихте и отглеждате в градинката и в хората, които я създадоха?

Градинката ни се намира в източната част на двора на ДГ. В планирането и веха участие учителите на двете подготвителни групи, децата, директора, родители. Отглеждаме лехи с различни растения: три бетонови повдигнати лехи с растения приятели, партньори; две билкови спирали, бобено иглу, трите сестри, цветна градинка, лехи с краставички, зеле, домати.

Какво превръща вашата градинка в Екоцентрична? По какъв начин в нея се реализират принципите за устойчив начин на живот? Как нейното създаване и обгрижване могат да променят и обогатят съзнанието и поведението на вашите ученици и хората от местната общност?

Вниманието на всички е насочено към градинката.Да се засеят семената в определеното време, да им се осигурят необходимите условия за развитие, което изисква ежедневно наблюдение. Всичко това извършвано в дълъг период от време развива добродетели у децата- трудолюбие, грижовност, любов към природата. Особено когато видят и вкусят от плодовете на своя труд.

****************

Образователните екоцентрични градини се реализират в рамките на проект “ЕкоНа”, осъществяващ се между Фондация Екоцентрик и немската организация JANUN e.V. , с финансовата помощ на Германската федерална фондация по околна среда Deutsche Bundesstiftung Umwelt

DBU
janunlogo-schrift-nur-janun-und-logo-rgb
ecocentric_en