„КонсУмувай“ гостува на курса „Опазване на биоразнообразнообразието“

„КонсУмувай“ гостува на курса „Опазване на биоразнообразнообразието“ на Българска фондация Биоразнообразие, който редовно се провежда в Биологическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Чудиш ли се:

– Защо страните, които отглеждат кафе, се намират на Юг, а страните, които продават кафе, се намират на Север?

– Има ли разлика между растеж и развитие?

– Каква е връзката между тропическите гори и храната, която ядем?

– Какво значи справедлива търговия или към кого всъщност е несправедлива търговията?

Ако искаш да знаеш повече за света, социалните, екологични и икономически взаимовръзки в него, както и да погледнеш на собственото си ежедневно потребление малко по-отвисоко по-глобално, ще те чакваме на представянето на проекта „КонсУмувай“ на 18.11. (сряда), в зала 163, от 18.30 ч., в Биологическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

 

Проект „КонсУмувай“ е финансиран от Германската фондация за околна среда – DBU (Deutsche Bundesstiftung Umwelt) и ще бъде осъществен в рамките на 18 месеца в партньорство с германската организация Сдружение BUNDjugend – Млади приятели на Земята.“

 
Курса „Опазване на биоразнообразнообразието“ се осъществява чрез Проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони” финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество чрез Фонда за реформи, свързани с участието на гражданското общество.